Ο Οργανισμός

Είμαστε ένα δίκτυο ανθρώπων οι οποίοι/ες συγκεντρώνουν τεχνογνωσία από διαφορετικούς οργανισμούς και ενώσεις.

Έχουμε προκύψει από ένα δίκτυο οργανώσεων και ατόμων και μεταφέρουμε αυτή την ιδέα της δικτύωσης και αλληλεπίδρασης στους διαφορετικούς τομείς της εργασίας μας.

Ιστορικό / Εμπειρία / Ομάδα

Η ιδέα της οργάνωσης LeaveNoOneBehind γεννήθηκε τον Μάρτιο του 2020 ως απάντηση στην έναρξη της πανδημίας Covid-19. Η πανδημία Covid-19 πλήττει ιδιαίτερα σκληρά εκείνους και εκείνες που ήδη αντιμετωπίζουν τις περισσότερες δυσκολίες και ανήκουν στις πιο ευάλωτες ομάδες.
Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι πρόσφυγες και οι προσφύγισσες στα εξωτερικά μας σύνορα, οι άστεγοι/ες, οι ηλικιωμένοι/ες και οι άρρωστοι/ες. Στη LeaveNoOneBehind κρίνουμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό τώρα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο να μείνουμε ενωμένοι και ενωμένες περισσότερο από ποτέ Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση από κοινού.

Η οργάνωση LeaveNoOneBehind συγκεντρώνει διεθνείς εμπειρογνώμονες από διαφορετικές χώρες, συνδυάζοντας την εμπειρία από την επιτόπια εργασία σε προσφυγικούς καταυλισμούς σε όλο τον κόσμο, για να δημιουργήσει μια εξαιρετική ομάδα η οποία εργάζεται όχι μόνο για τους πρόσφυγες αλλά κυρίως μαζί με τους πρόσφυγες.